Články

Karlopedie

Články o době Karla IV

Návody

Články o oživování historie a praktické návody

Reportáže a recenze

Články o našich i cizích aktivitách

Naše nejnovější příspěvky:

Francesco Petrarca vešel do dějin jako básník, který pro svět znovu objevil ztracenou antickou kulturu a stál u zrodu renesančního humanismu. Petrarca však byl také důležitou politickou postavou. Intelektuálem, který měl blízko k nejmocnějším lidem tehdejšího světa, včetně císaře Karla IV.

Ve středověku se přirozeno s nadpřirozenem prolínalo mnohem více, než dnes. Nikdo tehdy nepochyboval o existenci nadpřirozených bytostí, ať už to byly ty dobré, jako třeba andělé nebo světci, nebo ty zlé, jako ďáblové či ožívající mrtví - revenanti. Proto o nich zůstaly i četné zmínky v tehdejších kronikách

Oděv je v každé době vizitkou člověka a je prvním ukazatelem stavu a bohatství dotyčného. Většinová společnost se drží módního rámce který je daný posledními desetiletími daného období, většina lidí se od jistého věku drží "módy svých nejlepších let". Postarší usedlý muž pravděpodobně nebude nosit tričko s obrázkem dle nejnovějšího trendu, ale na...

Při tvorbě dámských oděvů pro druhou půlku 14. století se můžete řídit obecnými zásadami zmíněnými v našich ostatních článcích. Důležitá bude volba postavy a její sociální postavení. Pro pomoc při jejím výběru si můžete přečíst náš článek "Jak začít?", kde jistě najdete spoustu užitečných tipů. Pro obecnější informace o materiálech potom můžete...

"Karel Veliký vedl slavné války, tento Karel vedl jednání. Zatímco Karel I. země dobýval, Karel IV. je kupoval a získával sňatky." Slova německého historika Reinharda Lebeho dobře odráží významnou část politiky slavného Lucemburka. Ve středověku byla sňatková politika nejběžnější metodou mírové diplomacie a Karel IV. jí využíval hojnou měrou

Římský císař a český král Karel IV. bývá obvykle považován především za rozvážného budovatele univerzit, mostů a katedrál. Za panovníka, který své konflikty řešil výhradně diplomaticky a bez boje. Tak tomu skutečně většinou bylo, avšak v případě sporu o Braniborské markrabství uměl i Karel IV. sáhnout po meči. A byl úspěšný - Braniborsko se v roce...