Družina Fridricha z Lulče

Družina Fridricha z Lulče

Datace: 1368-1378

Nad kostelem sv. Martina v Lulči, v prostoru velkého, patrně slovanského hradiska, jehož valy měří v obvodu 3 km, jsou zbytky lulečského hradu. Mimo západní úbočí nad srázem je hradiště obehnáno podkovovitým valem, dlouhým 250 m. 

Hrad tu jistě stál již v polovině 14. století, jak naznačuje skutečnosti, že v letech 1349 - 1368 se uvádí jako pán na Lulči Fridrich z Lulče. Výslovně se však "hrad" připomíná teprve v r. 1406, kdy se prameny zmiňují o ovocných zahradách před hradem. před r. 1490 prodala Eliška z Lulče ves Luleč s hradem, s dvěma dvory s podacím a s kaplanstvím, s dvěma lány a s mlýnem v Tučapech a ves Nemojany Václavu z Ludanic. 

Zdá se, že hrad zanikl za válek česko-uherských, protože v r. 1523 se už uvádí jako pustý. Od té doby byl lulečský statek spojen se statkem habrovanským a v Lulči už nebylo postaveno žádné panské sídlo.

Družinu Fridricha z Lulče můžete kontaktovat na jejich facebookové stránce