Sabina z Otaslavic a Dlouhé Loučky

Sabina z Otaslavic a Dlouhé Loučky

Otcem Sabiny z Otaslavic a Dlouhé Loučky je Soběhrd z Otaslavic. Narodila se na Otaslavické tvrzi někdy před rokem 1320 jako prvorozená dcera Soběhrda z Otaslavic. V 15 letech se provdala za Žibřida z Dlouhé Loučky, se kterým prožila dlouhé a šťastné manželství, ze kterého postupně vzešlo 6 statných synů. Žibřid roku 1352 umírá a zanechává svou manželku poměrně dobře zajištěnou podíly v Loučce a okolních vsích Křivá a Plinkout. 

Sabině brzy začalo být na dvorci v Loučce smutno, synové již byli samostatní a příliš se na dvorci nezdržovali. Poté co zemřela její mladší sestra provdaná za Fridricha z Lulče a zanechala po sobě svému muži houf dětí, odjela Sabina na Lulečský hrádek dělat společnost truchlícímu švagrovi. Na vdavky již ve svém věku nepomýšlí, ale houf Fridrichových dětí a veselá společnost na Lulečském hradě pomáhá rozptýlit chmury.