Vzdělávací činnost

Studijní semináře

Vzdělávání je součástí stanov našeho spolku jako jeden z cílů. Snažíme se studovat hmotnou i duchovní kulturu našeho období, a v rámci tohoto studia jsme se v nepravidelných intervalech setkávali v průběhu celého našeho působení. Za 12 let historie našeho spolku jsme uspořádali 4 semináře, na kterých jsme poslouchali, šili, pili a radovali se společně ze sdílených informací. První studijní seminář se uskutečnil v Nezabudicích, ve zcela neformálním prostředí letního tábořiště v roce 2011. Dva následující potom na skvělé Malešovské tvrzi v letech 2012 a 2014. Poslední uskutečněný potom proběhl v Brně na Špilberku ve spolupráci s místním muzeem. Každý ze seminářů nám i pozvaným přinesl nové pohledy na námi studované období, a zase o kousek posunul naše povědomí o reáliích i sdílení nabytých informací v následných diskusích. 

J.S.O.


Proběhlé a budoucí vzdělávací akce spolku Doba Karlova: