Karlopedie

Francesco Petrarca vešel do dějin jako básník, který pro svět znovu objevil ztracenou antickou kulturu a stál u zrodu renesančního humanismu. Petrarca však byl také důležitou politickou postavou. Intelektuálem, který měl blízko k nejmocnějším lidem tehdejšího světa, včetně císaře Karla IV.

Ve středověku se přirozeno s nadpřirozenem prolínalo mnohem více, než dnes. Nikdo tehdy nepochyboval o existenci nadpřirozených bytostí, ať už to byly ty dobré, jako třeba andělé nebo světci, nebo ty zlé, jako ďáblové či ožívající mrtví - revenanti. Proto o nich zůstaly i četné zmínky v tehdejších kronikách

"Karel Veliký vedl slavné války, tento Karel vedl jednání. Zatímco Karel I. země dobýval, Karel IV. je kupoval a získával sňatky." Slova německého historika Reinharda Lebeho dobře odráží významnou část politiky slavného Lucemburka. Ve středověku byla sňatková politika nejběžnější metodou mírové diplomacie a Karel IV. jí využíval hojnou měrou

Římský císař a český král Karel IV. bývá obvykle považován především za rozvážného budovatele univerzit, mostů a katedrál. Za panovníka, který své konflikty řešil výhradně diplomaticky a bez boje. Tak tomu skutečně většinou bylo, avšak v případě sporu o Braniborské markrabství uměl i Karel IV. sáhnout po meči. A byl úspěšný - Braniborsko se v roce...