O nás

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti - císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané "živé historie" (Living history), jejímž cílem je ukazovat a "oživovat" určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje přes osmdesát členů z Česka a Slovenska.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby Karlovy vlády. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně mohly vypadat ve 14. století. Účastníme se veřejných i soukromých historických akcí, kde se snažíme prezentovat dobové vybavení, jako jsou např. autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiketu. Z toho důvodu věnujeme zvláštní pozornost také "hraní rolí" a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing). Vedle historického vojenství se dále věnujeme také civilním aspektům středověkého života - kratochvílím, hrám, či řemeslům.

Kontaktujte nás

Doba Karlova, z. s. 

Předseda spolku: Mgr. Tomáš Zdeslav Straka

Místopředseda spolku: Pavel Řezník

Sídlo spolku: Grafická 564/19, 150 00 Praha - Smíchov

IČO: 03841910