O nás

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti - císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané "živé historie" (Living history), jejímž cílem je ukazovat a "oživovat" určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje přes osmdesát členů z Česka a Slovenska.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby Karlovy vlády. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně mohly vypadat ve 14. století. Účastníme se veřejných i soukromých historických akcí, kde se snažíme prezentovat dobové vybavení, jako jsou např. autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiketu. Z toho důvodu věnujeme zvláštní pozornost také "hraní rolí" a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing). Vedle historického vojenství se dále věnujeme také civilním aspektům středověkého života - kratochvílím, hrám, či řemeslům.

Naše činnost:

AKCE PRO VEŘEJNOST

Pořádáme a podílíme se na řadě veřejných historických akcí. Mezi naše projekty patřila například velkolepá rekonstrukce královské korunovace Karla IV. v roce 2016 s obřadem v katedrále sv. Víta, historickým průvodem a rytířským jezdeckým turnajem.


  • FILMOVÁ TVORBA
    Dosud jsme se podíleli na tvorbě několika historických filmů. Patří mezi ně Pláč svatého Šebestiána (2019), či dokumenty Vznešené umění lovu a Art of Defence. Naším autorským filmem je Kronika Karla IV. Film je dostupný na Youtube od r. 2016.


  • VZDĚLÁVÁNÍ

Mezi naše vzdělávací projekty patří interaktivní program Živá historie do škol, se kterým jsme navštívili více než 40 škol v ČR. Vytvořili jsme také edukativní materiál k výuce dějepisu (na webu rvp.cz), či panelovou výstavu o životě v době Karla IV.


  • PORADENSTVÍ

Poskytujeme odborné poradenství týkající se různých oblastí života ve středověku a dobového vojenství. Po individuální dohodě zapůjčujeme také historické autentické kostýmy a rekvizity. Dodáváme proškolené komparzisty s vlastním vybavením.


  • PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Kromě odborné činnosti našich členů a populárně-vědních článků v periodických médiích jsme se podíleli například na vydání brožury Cestování ve středověku (2016) či na výroční publikaci Stráž na Hradě pražském (2013).

Jak se stát členem:

Sdružení Doba Karlova je oficiálně zapsaný spolek (z. s.) a stále přijímá nové členy. Členství je dobrovolné, nezávislé na místě odkud pocházíte. Podmínkou pro vstup a účast na společných akcích je především chuť věrohodně rekonstruovat historii, neustále na sobě pracovat a hrát si. Na první akci je vyžadováno alespoň základní vybavení ve formě dobového oděvu. S ním vám mohou pomoci členové několika našich družin, které najdete v okolí Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové, Českých Budějovic či Turnova. Stačí nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.

K povinnostem členů patří účast alespoň na dvou spolkových akcích za rok (včetně členské schůze spolku), dodržování výstrojních podmínek a placení pravidelného ročního členského poplatku ve výši 350,- Kč. K právům členů naopak patří právo na nošení originálního cínového odznáčku, přístup k interním vzdělávacím materiálům, nabídky účasti na akcích pouze pro členy či slevy pro členy spolku.

Podrobné podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách spolku a dále v Organizačním řádu spolku.

Kontaktujte nás

Doba Karlova, z. s. 

Předseda spolku: Mgr. Tomáš Zdeslav Straka

Místopředseda spolku: Pavel Řezník

Sídlo spolku: Grafická 564/19, 150 00 Praha - Smíchov

IČO: 03841910