Družina Jana Koldy ze Žampachu

Družina Jana Koldy ze Žampachu

Datace: 1368-1378

Snažíme se co nejvěrněji ztvárnit družinu Jana Koldy ze Žampachu, řečeného z Černíkovic. Erbu lovecké trubky na stříbrném poli. Z boží milosti pán na Černíkovicích, ochránce Orlicko-Romžské stezky a kolonizátora toků řek Orlice a Bělá. Dále pak jeho bratrance Jana Ovčíře ze Žampachu, pána erbu lovecké trubky na červeném poli, stavitele hradu Hlodný, ochránce Polské stezky a podporovatele řádu křižovníků s červeným srdcem.

Naše družina je složena od nejužšího kruhu Jana Koldy až po posádku tvrze, příslušné služebnictvo, či různé řemeslníky. Ve společnosti urozeného pána Jana Koldy se často objevují urození pánové Jan Ovčíř ze Žampachu a Jakub z Vranova, kteří plní jeho rozličná přání.

Jako družina se často setkáváme na společných akcích spolku Doba Karlova, na skanzenu Villa Nova a také na různých bitvách, turnajích a společenských kratochvílích. Každoročně chodíme na několikadenní průzkum rozmanité krajiny našich panství a testujeme jak naše vybavení, tak i nové členy.

Členové družiny jsou z okolí Hradce Králové, Chlumce nad Cidlinou a Náchoda  

Družinu Jana Koldy můžete kontaktovat na jejich facebookové stránce