Jan Ovčíř ze Žampachu

Jan Ovčíř ze Žampachu
Pečetidlo Jana Ovčíře ze Žampachu
tvrz Černíkovice

Hrad Hlodný

Český vladyka, pán na Uhřínovsku
1365-1375

Jan Ovčíř ze Žampachu, pán erbu lovecké trubky, stavitel hradu Hlodný, kolonizátor toků řek Orlice a Bělá, ochránce Polské stezky. Podporovatel řádu křižovníků s červeným srdcem a Bratranec Jana Koldy ze Žampachu. Jan Ovčíř i přes své manské závazky k hradu Žampach, je častým vykonavatelem vůle svého bratrance Jana Koldy ze Žampachu. Snad i proto se proslýchá o propojení obou panství, tvořící panství Černíkovicko-Uhřínovské. První zmínka o Janu Ovčíři je z roku 1354 a to v souvislosti a patronátním právem k Uhřínovskému kostelu. Blízko něhož také Jan založil hrad Hlodný. Pravděpodobně byl Hlodný jeho hradem sídelním, z něj spravoval i nedaleké vsi Velký a Malý Uhřínov, dále také vsi Bukový a Tisovec.

Jan Ovčíř, řečený ze Žampachu, jehož život jde doložit k rokům 1354-1369 je pravděpodobně vnuk statečného bojovníka proti Braniborům, kterého Dalimil nazývá Petráň s Trúbú tzv. Zebínský (1279 - 1283). A možný syn Křesislava ze Žampachu (1341) jednoho ze šlechticů, kteří plení v okolí zbraslavského kláštera.Obr. Pečet (+S.OVIS.D.ZAMPACH)


Ovlivňující životní události :
26.12. 1346 - započetí práce na výstavbě hradu Hlodný.
25.10. 1350 - se účastní poprvé turnaje sv. Samsona v Jindřichově Hradci.
r. 1354 dokládá patronát nad kostelem v Uhřínově.
8.12. 1360 - podepsání Lenní smlouvy s bratrancem Janem Koldou ze Žampachu.
9.8. 1367 - doprovod císaře Karla IV. Na Karlštejn
1.4 1368 - Druhá jízda římská
10.8. 1370 - Spor s Slezskými pány o nárokované uzemí.
21.8 1371 - Hostina na Hlodném. Zasvěcení kostela. Sepsání spojenecké listiny. Vyhlášení války Braniborům.
10.9 1372 - Stráž Jana ze Středy, při vizitaci na císařském dvorci v Bärnau.

Erb Jana Ovčíře ze Žampachu