Společnost pro historické vojenství a živou historii

Spolek Doba Karlova sdružuje šlechtické družiny a jednotlivce zabývající se oživováním historie doby vlády Karla IV (1350 - 1378). Jako spolek prezentujeme výsledky naší různorodé činnosti v mnoha oblastech tohoto hobby a pořádáme pro sebe i ostatní volnočasové i naučné akce. Vítáme vás na našich stránkách, kde do našich aktivit můžete trochu blíže nahlédnout.