Spolek Doba Karlova

Kdo jsme?

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti - císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané "živé historie" (Living history), jejímž cílem je ukazovat a "oživovat" určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje přes osmdesát členů z Česka a Slovenska.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby Karlovy vlády. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně mohly vypadat ve 14. století. Účastníme se veřejných i soukromých historických akcí, kde se snažíme prezentovat dobové vybavení, jako jsou např. autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiketu. Z toho důvodu věnujeme zvláštní pozornost také "hraní rolí" a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing). Vedle historického vojenství se dále věnujeme také civilním aspektům středověkého života - kratochvílím, hrám, či řemeslům.

Kontaktujte nás:

Doba Karlova, z. s.   

Předseda spolku: Mgr. Tomáš Zdeslav Straka

Místopředseda spolku: Pavel Řezník

Sídlo spoku: Grafická 564/19, 150 00 Praha - Smíchov

IČO: 03841910 Období vlády Lucemburků na Moravě se vyznačovalo bouřlivým vývojem. Poklidnou správu markraběte Jana Jindřicha vystřídaly boje jeho potomků o dědictví a moc. Lokální spor záhy přerostl hranice markrabství, neboť se do něj zapojili i mocnější příbuzní znesvářených sourozenců – Václav IV. a Zikmund Lucemburský

Anglický následník trůnu Eduard, přezdívaný Černý prince, vešel do dějin jako jeden z nejlepších středověkých vojevůdců a stal se legendou tzv. Stoleté války mezi Anglií a Francií. Jeho vojenské schopnosti a rytířská duše udivovaly současníky i pozdější generace. Za své úspěchy ovšem musel "Černý princ" zaplatit krutou daň.

Francesco Petrarca vešel do dějin jako básník, který pro svět znovu objevil ztracenou antickou kulturu a stál u zrodu renesančního humanismu. Petrarca však byl také důležitou politickou postavou. Intelektuálem, který měl blízko k nejmocnějším lidem tehdejšího světa, včetně císaře Karla IV.

Ve středověku se přirozeno s nadpřirozenem prolínalo mnohem více, než dnes. Nikdo tehdy nepochyboval o existenci nadpřirozených bytostí, ať už to byly ty dobré, jako třeba andělé nebo světci, nebo ty zlé, jako ďáblové či ožívající mrtví - revenanti. Proto o nich zůstaly i četné zmínky v tehdejších kronikách

Oděv je v každé době vizitkou člověka a je prvním ukazatelem stavu a bohatství dotyčného. Většinová společnost se drží módního rámce který je daný posledními desetiletími daného období, většina lidí se od jistého věku drží "módy svých nejlepších let". Postarší usedlý muž pravděpodobně nebude nosit tričko s obrázkem dle nejnovějšího trendu, ale na...