Spolek Doba Karlova

Kdo jsme?

Spolek Doba Karlova, z. s. sdružuje zájemce o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době panování otce vlasti - císaře a krále Karla IV. Hlásíme se k proudu takzvané "živé historie" (Living history), jejímž cílem je ukazovat a "oživovat" určité období historie, a to pokud možno co nejvěrohodnějším způsobem. Náš projekt vznikl v roce 2009 a v současnosti sdružuje přes osmdesát členů z Česka a Slovenska.

Prvotním cílem našeho spolku je získávání co největšího množství informací o reáliích a kultuře doby Karlovy vlády. Díky tomu se pak můžeme pokusit rekonstruovat šlechtické družiny (dvory) českých a moravských pánů tak, jak pravděpodobně mohly vypadat ve 14. století. Účastníme se veřejných i soukromých historických akcí, kde se snažíme prezentovat dobové vybavení, jako jsou např. autentické dobové oděvy, výstroj a výzbroj, tábořiště a podobně. Kromě toho se však snažíme rekonstruovat i duchovní kulturu středověké společnosti, takže předvádíme i dobové chování a etiketu. Z toho důvodu věnujeme zvláštní pozornost také "hraní rolí" a naše akce jsou tak často jakýmsi dobovým, středověkým LARPem (z anglického Life Action Role Playing). Vedle historického vojenství se dále věnujeme také civilním aspektům středověkého života - kratochvílím, hrám, či řemeslům.

Kontaktujte nás:

Doba Karlova, z. s.   

Předseda spolku: Mgr. Tomáš Zdeslav Straka

Místopředseda spolku: Ing. Petr Bílek

Sídlo spoku: Grafická 564/19, 150 00 Praha - Smíchov

IČO: 03841910 V tomto článku se vám, začátečníkům, pokusíme nastínit takový obecný návod, jak na to, když chcete začít s re-enactmentem doby vlády Karla IV. Neberte prosím to, co se zde dočtete, jako dogma. Jde o soubor příkladů a rad od těch, kteří se na tuto cestu vydali před vámi, udělali řadu chyb a našli spousty slepých uliček. Náš spolek stále přijímá...

Důležité je si v první řadě zvolit sociální postavení a dobu, kterou se hodláte zabývat. Pokud dokážete dát dohromady postavu urozeného pána či paní s celou družinou, můžete třeba rovnou rozšířit počet družin našeho spolku. Pokud si vyberete neurozenou postavu a budete se k nám chtít přidat, bude nutné se začlenit do některé z již existujících...

Na jaře roku 2021 jsme byli osloveni spolkem historického šermu Alotrium s nabídkou organizace letošního ročníku Královského průvodu. Akce organizovaná městem Dobřichovice, a podporovaná místními městy a spolky se konal již po čtrnácté, a byli jsme osloveni za účelem změny vzhledu a programu a vytržení již tradiční akce z tradičních kolejí.

Na konci prvních covidových opatření jsme vytvořili formou skriptovaného rozhovoru s naším přítelem Richardem Rosenbergem přehled středověkého stolování. Na toto video potom skoro o rok později navázal tématický seminář.

V letech 2018 a 2019 jsme se podíleli na tvorbě kostýmů k filmu Pláč svatého Šebestiána. Velká část použitých kostýmů byla zapůjčena z našeho fundusu vytvořeného k projektu LH do škol, a z vlastních kostýmů našich členů propůjčených hercům. V některých scénách potom můžete vidět i naše členy osobně. :)

Dne 11.5.2019 proběhlo slavnostní otevření nové stálé expozice Pražského hradu. Jedná se o rekonstrukci sokolnického domu na okraji areálu hradu u Jízdárny. Výstava se nachází v místě skutečného historického sokolnického domku, který nechal vystavět císař Rudolf II.