Ješek

Ješek

Osobní stráž
Věrný družiník Jana Koldy ze Žampachu
1368-1378


Ješek, syn po zesnulém lovčím na Černíkovické tvrzi. Sám v krčmě rád říká, že Jana Koldu zná z dob, kdy měli stejnou kojnou. Po celý svůj život vyrůstal jako sirotek v tvrzi. Musel zastat hodně práce ve stáji a trvalo mu dlouho, než otec Jana Koldy svolil, aby se z podkoního Ješka stal jeden z černíkovických strážných. Ku velké oblibě Koldově, často stráží před jeho ložnicí a nikdy neváhá splnit jakýkoliv rozkaz. Pán ho často zve k sobě a Ješek mu dělává společnost až do časných ranních hodin. Zlí jazykové říkají, že Ješek se čas od času s pánem nepohodne a pak o něm roznáší klepy. Co je na tom pravdy... nikdo neví.