Studijní seminář Doby Karlovy 9.Dubna 2022 v Praze

01.02.2022

Zveme Vás na 1. znovuobnovený ročník Studijního semináře doby Karlovy, který se bude konat v Praze v Náprstkově muzeu. Můžete se těšit na zajímavé přednášky.

  • Do podoby středověkého vybavení vojáka a základní vojenské jednotky, tzv. kopí nás zasvětí Mgr. Tomáš Straka.
  • Kožené výrobky z nálezového souboru "v Jámě" z Prahy nám představí Ing. Jindřich Figura.
  • S krejčovou Annou Filipovou si povíme co obsahoval šatník středověkých lidí a jak si ho pořídit.
  • O duchovním životě vrcholného středověku a o přístupu k němu v rámci rekonstrukce historie nám poví Jakub Dvořák.
  • Profesor Jan Royt, historik umění přednese o přístupu k interpretaci obrazových pramenů na příkladech Votivniho obrazu Jana Očka z Vlašimi a Wiltonského diptychu.

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace můžete sledovat na facebookové události.

Pro účast na semináři je nutná registrace. Pro registraci použijte prosím následující náš google formulář

JSO