Ondřej

Ondřej

Správce hradu Luleč a rychtář na Lulečské vsi 

Zaopatřuje finanční a majetkové záležitosti v okamžicích , kdy panstvo trajdá po světě a nemá na takové malichernosti, jako jsou peníze, čas.

Předminulou zimu díky těžké nemoci velice schudl na těle a skoro opustil tento svět. Však ujala se ho čistá duše Naší hradní kuchařky Sabiny a díky její péči a Božímu požehnání na tomto světě zůstal stále zachován. 

Pan Fridrich to vidí trošku jinak. Říkává: "Když ho nenajdu kdekoliv jinde, tak se zase fláká v kuchyni!!"