Tomáš

Tomáš

Kovářský učedník Tomáš 

Je tovaryš v kovárně v Lulči a dělá hlavně kování na loukoťová kola, panty a hřebíky (hlavně hřebíky... strašně moc a hodně hřebíků) . S dovolením mistra kováře bude moci za tři roky skládat mistrovskou zkoušku. Pak se těch proklatých hřebíků zbaví a bude konečně dělat i jiné zboží. 

Je rozený v Lulči a má zbrojnou povinnost vůči pánovi Fridrichu z Lulče. Ten si ho bere sebou na delší obchodní cesty, či jím oblíbené turnaje, až daleko kdesi v Čechách. Co kdyby se na povoze kolo polámalo, nebo turnajová zbroj v pytli chytla rezatou lišku??... Je dobré mít se sebou někoho, kdo to umí dát do pořádku.