Společnost pro historické vojenství a živou historii