Čeněk

Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.

HTML k upravení a nakopírování do pole nad tímto textovým polem, pak toto textové pole smazat

1)  místo modrého odkazu nakopírovat správný odkaz z flickeru s koncovkou .jpg

2) místo žlutého textu napište popisek, který se zobrazí v případě chyby obrázku

Zkopírujte vše níže:

<style>

.divtest {

margin: 0 auto;

max-width: 54.375rem;

padding: 0.75rem 1.25rem;

}

@media only screen and (max-width: 37.5em) {

.divtest {

padding: 0.75rem 0rem;

}

}

</style>

<div>

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/49997337391_e3ffd1424b_b.jpg" width="100%" alt="Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.">

</div>

Hospodský pohůnek

Bývalý lodní kapitán, který se v nedávných dobách plavil po Labi na obchodní lodi. Pochází z Mělníka, odkud byla i jeho první manželka, která umřela na mor. Díky tomu se Čeňkovi zhroutil svět, začal pít, hrát v kostky, až prohrál celou loď i nedoručeným nákladem. Bůh ví, jak by nakonec skončil, když by jednoho dne nenatrefil na Petra zvaného Bečka. Toho se Čeněk nejdříve pokusil opít, načež s ním při hře v kostky prohrál vše, co mu ještě zbývalo. Bečkovi se Čeňka zželelo, nabídnul mu práci ve své krčmě výměnou za to, že za něj zaplatí všechny jeho dluhy v Mělníku. Tento dluh čítající několik kop grošů si u něj Čeněk odpracuje. Čeňkovi moc jiných možností nezbývalo a tak přijal. Od té doby pomáhá Bečkovi v krčmě U dvou buzrů, kde zastává především špinavou práci. Po celém Vartenberku je také proslulý tím, že dokáže spory řešit pomocí svých pěstí, nebo svého obuchu. Toho občas využívá magistr Petr při problémech vyplývajících se správou Vartenberského panství. V hospodě U dvou buzrů se poznal s děvečkou Eliškou, kterou si nakonec vzal a se kterou mají dva syny.