Petr řečený Bečka

Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.

HTML k upravení a nakopírování do pole nad tímto textovým polem, pak toto textové pole smazat

1)  místo modrého odkazu nakopírovat správný odkaz z flickeru s koncovkou .jpg

2) místo žlutého textu napište popisek, který se zobrazí v případě chyby obrázku

Zkopírujte vše níže:

<style>

.divtest {

margin: 0 auto;

max-width: 54.375rem;

padding: 0.75rem 1.25rem;

}

@media only screen and (max-width: 37.5em) {

.divtest {

padding: 0.75rem 0rem;

}

}

</style>

<div>

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/49997337391_e3ffd1424b_b.jpg" width="100%" alt="Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.">

</div>

Sluha rodu Vartemberků, šafář

Syn turnovského krčmáře, který společně s ním provozoval rodinný podnik. V době, kdy polovinu Turnova spravovala paní Eliška z Rohozce našel zalíbení v její služebné Lucii, dceři obchodníka se suknem. To se ovšem nelíbilo jeho rodině, Lucie prý pro něj není vhodná a pro provozování krčmy nemá správné vlohy, prý si myslí, že je něco víc. Rozepře s rodinou došla až tak daleko, že Petr s Lucií začali uvažovat o odchodu z Turnova. Ten nakonec uskutečnili, když potkali magistra Petra, služebníka pana z Vartenberka, který pro pána vyřizoval poselství v Turnově. Oba s ním odešli na Vartemberské panství, kde Petr Bečka převzal opuštěnou krčmu po zemřelém krčmáři, kterou proměnil v útulné místo zvané U dvou buzrů.
Na doporučení magistra Petra se Bečka přidal k družině pana z Vartenberka, kde na cestách zastává funkci šafáře. Stará se o to, aby pán měl dostatek dobrého jídla a pití. Když tedy pán z Vartenberka jede na výpravu mimo město, vždy na něj, jeho družinu a přátele čeká připravený Petr Bečka s vybranými lahůdkami a skvělým mokem. Za tyto služby je Petrovi dovoleno část zásob prodat se ziskem i ostatním pánům a jejich družinám.