Magistr Petr

Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.

HTML k upravení a nakopírování do pole nad tímto textovým polem, pak toto textové pole smazat

1)  místo modrého odkazu nakopírovat správný odkaz z flickeru s koncovkou .jpg

2) místo žlutého textu napište popisek, který se zobrazí v případě chyby obrázku

Zkopírujte vše níže:

<style>

.divtest {

margin: 0 auto;

max-width: 54.375rem;

padding: 0.75rem 1.25rem;

}

@media only screen and (max-width: 37.5em) {

.divtest {

padding: 0.75rem 0rem;

}

}

</style>

<div>

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/49997337391_e3ffd1424b_b.jpg" width="100%" alt="Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.">

</div>

správce a osobní lékař pana Ješka

Původem pocházející z Pražského souměstí. Syn nedůležitého obchodníka se suknem, v mládí se protloukal různě, po otci pak převzal živnost. Zlom přišel, když se dal na jedné z kupeckých cest do služeb mladého pana Ješka z Vartenberka, tehdy ještě pouze severočeského šlechtice. Podnikal v jeho jménu různé obchodní cesty a postupně zastával méně a více důležité správcovské role. Za své věrné služby jej pan Ješek nechal vystudovat nadějného Petra artistickou a později i lékařskou fakultu na Universitas Pragensis.
Po dokončení studiu začal pro pana Ješka vykonávat služby osobního lékaře a byl pověřen náročným úkolem hodným jenom člověka požívajícího plné důvěry - spravováním jeho severočeských majetků po dobu pánovi nepřítomnosti. Nutno poznamenat, že pan Ješek byl v posledních letech víc a víc vytížen u dvora přímou službou králi Karlovi, takže na nedostatek práce si magistr Petr stěžovat rozhodně nemůže.
Studium medicíny se ovšem ukázalo býti poněkud dvousečným ostřím - pan Ješek přikládá studiu medicíny takovou důležitost, že vyžaduje Petrovu přítomnost pokaždé, když je nucen nastoupit na bojiště. Pevně věří, že Petrova přítomnost někdy v budoucnu pomůže zachovat život jeho, nebo někoho z jeho věrných služebníků. A to i přes vnitřní (navenek ale velice opatrný) nesouhlas samotného Petra, který se válce vždy rád obloukem vyhnul.