Ješek z Vartenberka

Purkrabí hradu pražského, nejvyšší číšník Českého království
1368 - 1378


Jsem vnukem statečného Jana z Vartenberka, proslulého a šlechetného vojáka (jak jej líčí Zbraslavská kronika) který zahynul zasažen šípem do tváře při dobývání hradu Orlice v r. 1316 a syn jeho nejstaršího syna Václava neboli Vaňka, taktéž znamenitého válečníka, který táhl s králem Janem na pohanské Prusy v roce 1337 a téhož roku za to obdržel dědičně úřad nejvyššího čísníka pro svůj rod. Má matka je Anarga z Waldenburgu, dcera mocného míšenského šlechtice Jana z Waldenburgu a zbožná paní, která často konala poutě po míšeňských chrámech.
Císař Karel IV. mně a mému bratrovi Vaňkovi potvrdil roku 1367 úřad královského číšníka. Jakožto starší bratr jsem pak byl pověřen přímým vykonáváním tohoto dvorského úřadu. Po strýci Benešovi jsem navíc v roce 1365 převzal úřad purkrabího pražského hradu. Jako pražský purkrabí spravuji celou řadu dosti rozlehlých lén kolem Prahy a jsem nadřízeným a velitelem všech královských leníků, manů a purkrabí. V případě potřeby mě panovník může pověřit velením zemské hotovosti českého království a v případě nepřítomnosti krále jej také zastupuji jako předseda zemského soudu. Nadto mám ještě na starosti vlastní výkon všeho práva, které bylo nalezeno na zemském soudu a mou povinností je také obecná ochrana míru a trestání zemských škůdců a vůbec boj s různými podvratnými živly.
V roce 1373 jsem se spolu se svým bratrem Vaňkem účastnil císařova slavného tažení do Branibor a potření markrabího Otty ve Fürstewalde.
Na svém panství jsem nechal založit kamenný kostel v městečku Vartenberku a zasvětil jej svatému Zikmundovi, neboť předtím jsem získal od císaře část hlavy tohoto světce jako relikvii. Na tento kostel, v němž slouží mše kněz Petr z Jemníku, jsem také získal od papeže plnomocné odpustky právě na den sv. Zikmunda (2. května), takže do Vartenberku směřuje každoročně množství poutníků. Finančně také podporuji dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí, kde se nachází rodová hrobka Vartenberků. Převor Petr Iller v něm vede deset bratří kazatelského řádu.
Mým sídlem je rodový hrad Vartenberk, avšak často přebývám přímo v purkrabství na pražském hradě u Černé věže nebo ve svém novém domě na Hradčanech.
Moje manželka je paní Kunhuta neboli Kuna se kterou mám syny Jana, Václava a Petra a dceru Kateřinu.


Majetek:
Vlastní:
Vlastnim rodový hrad a městečko Vartenberk, hrad Děvín a hrad Ralsko, který jsem přestavěl na kamenný hrad místo původního dřevěného a včlenil jsem jej do soustavy hradů k ochraně a kontrole obchodních cest. Také je v mém majetku polovina města Turnova, městečko Mimoň s celní stanicí na záhvozdské zemské stezce do Žitavy, kde se prováželo plátno, slanečky, maso, sůl, loj, koření a kramářské zboží. Vlastním také farní vsi Jablonec u Mimoně, Medný, Svébořice s tvrzí, Osečnou, Všebořice a Krpy u Mělníka.
Spolu s bratrem Vaňkem pak držím společně ještě hrad Tolštejn - zvaný Kavčí Skála, přilehlou farní ves Krásná Lípa, městečko Slavětín s tvrzí, městečko Zákupy a vsi Číněves, Nymaň a Dolní Podluží. V roce 1375 jsem také s bratrem koupil velký výstavní dům na Hradčanech poblíž kláštera Karmelitánek.


Titulární:
Jako pražský purkrabí spravuji města Hradčany, Velvary a Pohořelec a vesnice Praskolesy, Sedlec, Tluštice, Kotopek, Lhota Lubošská, Veleslavín, Jesenice, Velké Přílepy a některé další královské statky a léna kolem Prahy. Nad nimi mám stejná práva, jako samotný král a stejně tak mi z nich plynou důchody.
Jako nejvyššímu číšníkovi českého království mi také náleží poplatek z každé krčmy a hospody a nadto clo v Mladé Boleslavi, Soběnicích, Kněžmostě a Čáslavi a dvě vesnice - Postřižín u Kralup nad Vltavou a Kozárovice u Mělníka. Tyto příjmy si ovšem dělím s bratrem Vaňkem.

Vazby:
Věrný služebník jeho milosti císaře římského a krále českého Karla IV.
Nadřízený a velitel všech královských leníků, manů a purkrabí. V případě potřeby velitel zemské hotovosti českého království a v případě nepřítomnosti panovníka předseda zemského soudu.
Město Hradčany a Pohořelec pro mne spravuje místopurkrabí (1369 - Beneš, 1370-73 Hanuš, 1376 Aleš z Malíkovic, 1377-1378 Petr z Dubnic, s rychtářem a šesti konšely. Místopurkrabí také zasedá v menším soudě zemském a spolu s konšely v soudě městském v Hradčanech (z titulu správce purkrabských statku). I ten se ovsem někdy nechá zastupovat zemany jemu podřízenými.
V domě purkrabskem má dohled "vrátný" Svach Šerka (1374).
Vězně purkrabského hradu hlídá "služebník" (familiaris, servitor burggravii) Zdich (1376-89).
Hrad Ralsko spravuje můj man z řad nižší šlechty Heřman z Ralska, kterému jsem v roce 1380 za věrné služby udělil list na ves Medný.
V lenním svazku je mi také zavázán Zdeslav z Nezabudic, který drží čtyři lány ve vsi Svébořice.
V poslední době bývám často vídán s jistým Marcinem z Ratiboře, tamním purkrabím, se kterým na králův pokyn řeším různé záležitosti ohledně tohoto královskeho léna.

Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.

HTML k upravení a nakopírování do pole nad tímto textovým polem, pak toto textové pole smazat

1)  místo modrého odkazu nakopírovat správný odkaz z flickeru s koncovkou .jpg

2) místo žlutého textu napište popisek, který se zobrazí v případě chyby obrázku

Zkopírujte vše níže:

<style>

.divtest {

margin: 0 auto;

max-width: 54.375rem;

padding: 0.75rem 1.25rem;

}

@media only screen and (max-width: 37.5em) {

.divtest {

padding: 0.75rem 0rem;

}

}

</style>

<div>

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/49997337391_e3ffd1424b_b.jpg" width="100%" alt="Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.">

</div>