Markéta

Markéta

Služebná rytíře Břetislava ze Zásady.

Ve 14ti letech byla provdána za staršího měšťana. Manželství však dlouho nevydrželo. Po pár měsících muž zemřel za neznámých okolností. Od té chvíle se Markéta potulovala po okolí kde střídala žebrání s náhodnou robotou, dokud se nedostala ke službě k rytíři Břetislavovi. Pánovi se jí zželelo a nabídl jí trvalou službu u sebe na tvrzi. Nová služebná vykonává svou práci poctivě a svědomitě.

Markéta