Jak začít? Díl 3.

10.01.2022

Jaké je základní "povinné vybavení"?

Mezi základní vybavení patří alespoň dvouvrstvý civilní oděv - spodky (neboli bruchy), nohavice, suknice nebo spodní šaty, kabátec nebo svrchní šaty, kápě (u žen zavití) nebo jiná pokrývka hlavy. Dále jsou nutné dobové boty a opasek. Podobně by měla být vybavena nástroji na jídlo každá postava - alespoň jednou miskou, lžící a pohárem na pití. Hodí se také jídelní nožík. Na uložení tohoto vybavení přijde vhod jednoduchá torna přes rameno. Takto vybavení se již můžete zúčastnit nějaké naší akce ve službě u některého z urozených pánů či dam.


Co to stojí?

Příklady postav

Abychom vám výběr postavy pokud možno, co nejvíce ulehčili, přidáváme tabulku, kde naleznete přehled přibližné náročnosti na čas, finance a počty lidí v družině. Sami se pak můžete rozhodnout, podle toho jaké jsou vaše možnosti, koho chcete představovat. Tučně jsou uvedené věci, které považujeme, v rámci našich výstrojních podmínek, za povinné. Pamatujte ale, že tabulky jsou velmi obecné a slouží jen pro základní přehled.


Námi představované postavy si můžete prohlédnout v našem přehledu družin.

Pán

urozený pán, také senior (pro jeho leníky), slangově velmož, suverén, či samostatně vystupující urozená dáma (např. vdova), urozená paní, obecně vyšší šlechta či nejvyšší duchovenstvo (biskupové, opati, arcibiskupové)


Příklad      postavy         


 • Samostatně vystupující páni či dámy z bohatých nebo středně bohatých rodů, například pán Petr ze Šternberka, nebo páni významní svými úřady, například křivoklátský purkrabí, nebo komtur řádu Německých rytířů.

Příklad vybavení  

 • Civilní oděv odpovídající látkami a provedením vysokému postavení (hedvábí, brokát, luxusní vlna, přesně padnoucí střih podle aktuální módy). Zdobené doplňky (obuv, opasky, taška, šperky, nůž, plášť....) Stan odpovídající postavení (lze se v něm postavit), pečetidlo, prapor s rodovými znaky, nádobí ze skla, stříbra, cínu, kovová lžíce, sedátko (křeslo, faldistorium)

Příklad bojového vybavení

 • Kroužková košile, plátová zbroj s jednoduchým kyrysem nebo plátovým kabátcem, přilbice s hledím, dýka, meč, štít, kopí/bojové kladivo/palcát, vše v odpovídající vysoké kvalitě a s případným zdobením

Hlavní role                   

 • Vystupuje zcela samostatně, za svého nadřízeného považuje jen krále. Nepracuje, neprosí, udílí rozkazy a pokyny svým služebníkům a podřízeným. Zná historii a význam svého rodu.

Odhad

času a financí

 • 3-5 let, nadprůměrné finance
  (začíná kolem cca 100 000 Kč, s bojovou výbavou se snadno můžete dostat na dvojnásobek)                          

Vladyka

dobově také panoš, man, někdy nepřesně zeman nebo rytíř, obecně nižší/závislá šlechta

Příklad postavy      

 • Urození v podřízeném postavení k některému z pánů. Například vladyka Vilém z Mladotic, panoš (tj. leník) Oldřicha z Rožmberka, řádový rytíř, nebo manželky, sestry, schovanky apod. jiných urozených.

Příklad vybavení    

 • Civilní oděv odpovídající látkami a provedením urozenému postavení (hedvábí, luxusní vlna, padnoucí střih). Zdobené doplňky (obuv, opasky, taška, šperky, nůž, plášť....)
  Stan, pečetidlo, prapor s rodovými znaky, nádobí z cínu, dřeva, lžíce, sedátko (křeslo, faldistorium, stolička)

Příklad bojového vybavení   

 • Starší a méně zdobená zbroj. Více podbíjených prvků, než plátových, kroužková košile, plátový kabátec, přilbice: šlap s hledím nebo bez nebo železný klobouk s kroužkovým závěsem nebo límečkem, dýka meč, štít, kopí/bojové kladivo/palcát

Přiměřený počet družiníků

 • 1 - 5 vlastních služebníků. Pokud bojuje, minimálně 1 vlastní bojující družiník                                                                                                                                                                                                                                                     

Hraní role           

 • Vystupuje v podřízeném postavení ke svému lennímu pánovi (vyššímu šlechtici), ale ve zřetelně nadřízeném postavení vůči svým služebníkům. Obecně nepracuje, ale může čestně "posloužit" svému pánovi (obsluha u stolu, oblékání do zbroje apod.)

Odhad času a financí

 • do 3 let, mírně nadprůměrné finance                                                                               (začíná kolem cca 80 000 Kč)                                                                                             

Dobře situovaný neurozený služebník

purkrabí šlechtického hradu, lovčí, rychtář, měšťan, nápravník, mistr řemeslník, střelec z kuše, řádový halb-bruder, kněz apod.

Příklad vybavení   

 • Civilní oděv odpovídající látkami a provedením danému postavení (len, kvalitní vlna, padnoucí střih). Doplňky (obuv, opasky, taška, nůž, plášť....) Stan, nádobí z cínu, dřeva, keramiky, cínová nebo dřevěná lžíce

Příklad bojového vybavení

 • Podbíjená zbroj, kroužková košile, plátový kabátec, přilbice spíše bez hledí (šlap, železný klobouk) s kroužkovým závěsem nebo límečkem, dýka, meč, štít, kopí, palcát, kuše, sudlice, dlouhý nůž

Přiměřený počet družiníků

 • Působí v družině některého pána nebo vladyky. Může mít ale i vlastního služebníka (pacholka).                                                                                                                                                                                                                          

Hraní role

 • Vystupuje v podřízeném postavení ke svému pánovi. Plní jím zadané úkoly.

Odhad  času a financí

 • do 3 let
 • průměrné finance (začíná kolem cca 30 000  Kč)                                                                                                                                                                                                      

Neurozený služebník

pacholek, šafář, kuchtík, biřic, hlásný, podkoní, tovaryš, děvečka...

Příklad vybavení   

 • Civilní oděv odpovídající látkami a provedením danému postavení (len, vlna, konopí, kopřiva...). Doplňky (obuv, opasek), nádobí z dřeva, keramiky, dřevěná lžíce

Příklad bojového vybavení   

 • Kroužková košile nebo jen vycpávaná zbroj, přilbice bez hledí (lebka, šlap, železný klobouk), štít, kopí, sudlice, dlouhý nůž                                                                                                                                                                                                                                                         

Přiměřený počet družiníků

 • Působí v družině některého pána nebo vladyky. Může také v rámci družiny sloužit některému lépe postavenému neurozenému.                                                                                                                                                         

Hraní role

 • Vystupuje v podřízeném postavení ke svému pánovi. Plní jím zadané úkoly.  

Odhad  času a financí

 • do 1 roku
 • podprůměrné finance (začíná kolem cca 10 000 Kč)                                                                                                                                                                                                                               

Doufáme, že vám náš článek pomohl se trochu lépe zorientovat v problematice re-enactmentu 14. století.

Pokud chcete pomoc s výběrem postavy, máte další otázky, nebo byste se k nám rovnou chtěli přidat, můžete kontaktovat některou z osob uvedenou v seznamu níže. Pokud budete chtít s něčím ohledně své postavy poradit, na něco se zeptat, nebo se prostě jen pochlubit tím, co máte nového, přidejte se k naší facebookové skupině Doba Karlova - Chat.


Tak, hodně štěstí a těšíme se na setkání na nějaké pěkné historické akci!


Kontakty na naše družiny: