Jak začít? Díl 1.

12.01.2022

V tomto článku se vám, začátečníkům, pokusíme nastínit takový obecný návod, jak na to, když chcete začít s re-enactmentem doby vlády Karla IV. Neberte prosím to, co se zde dočtete, jako dogma. Jde o soubor příkladů a rad od těch, kteří se na tuto cestu vydali před vámi, udělali řadu chyb a našli spousty slepých uliček. Náš spolek stále přijímá nové členy a dobrým začátkem je zkontaktovat některého z našich členů ze seznamu uvedeného na konci tohoto článku.

O hraní si na historii a takzvaném re-enactmentu

Nezasvěcený pozorovatel si naše hraní na historii může snadno ztotožnit s takzvanými "historickými šermíři", které bylo a je možné potkat na mnoha našich hradech a zámcích. A opravdu, máme s nimi něco společného - lásku ke starým dobám, ke středověku, touhu si hrát, "oživovat" a ukazovat středověk. Mnozí z nás také u klasické skupiny "historickému šermu" (dále jen SHŠ) začínali a někteří se klasickým scénickým vystoupením věnují dodnes. Rozdíl je hmatatelný. Pro vystoupení SHŠ je hlavním cílem pobavit diváka prostřednictvím šermířsko-divadelního představení. Hlavním záměrem naší záliby je snaha o to, co nejvěrohodněji napodobit život v dané době (což zahrnuje vše od odívání přes chování až k samotnému vybavení) - to vše bez ohledu na přítomnost publika.

Tenhle koníček není nic nového a netýká se samozřejmě jen středověku. I starší generace budou znát tzv. "kluby vojenské historie" (dále jen KHK), které se podobným způsobem věnují některému období dějinných konfliktů (například II. světové válce, napoleonským válkám, aj.). Jejich hlavní činností bývají různé ukázky a "rekonstrukce bitev". 

V souvislosti s tím bývá používán termín "živá historie" (z angl. výrazu "living history"), který v sobě zahrnuje snahu o maximální hodnověrnost včetně autentických výrobních postupů, což má velmi blízko k experimentální archeologii. Ustáleným pojmem pro "věrohodné hraní si na historii" je anglické označení "re-enactment" (v doslovném překladu "znovu-přehrávání"). Do češtiny se toto označení obvykle nepřekládá, případně se nahrazuje výrazem "historická rekonstrukce".

Re-enactment středověku sdružuje lidi, kteří hledají autentickou historii a chtějí se svým předkům, co možná nejvěrněji přiblížit. K tomu používáme novodobé rekonstrukce historického funkčního vybavení, ale nejen to. Napodobujeme hmotné věci, ale nedílnou součástí je také imitace chování středověkých lidí různých vrstev a struktury samotné středověké společnosti. Snažíme se přitom sžít se s našimi skutečnými i fiktivními postavami dávných předků a jednat tak, jak by podle našich představ mohli jednat i oni (takzvané "hraní rolí" z anglického výrazu "role-playing").

Tato forma nápodoby historie prostřednictvím ztvárňování dobových postav si za poslední deset let u nás získala značnou popularitu. Setkáváme se na různých akcích, ať už jsou určeny pro diváky a jejich pobavení či poučení, nebo jen pro nás samotné a náš vlastní zážitek. Někdy je akce o hraní rolí více, někdy méně a někdy vůbec. Někdy je určena spíše pro diváky, někdy je zcela bez diváků, jen pro nás. Zajímáme se o dobové odívání, způsob boje, řemesla, hudbu, náboženství, kurtoazii (zdvořilé chování) a další věci související s nápodobou středověkého života. Kvůli autentičnosti našeho počínání, musí všichni naši členové i hosté našich akcí dodržovat poměrně striktní výstrojní podmínky.

Je to pro mě?

Než s tímto koníčkem začnete, je dobré si zkusit odpovědět na pár základních otázek ohledně toho, co vás vlastně láká. Jak už jsme naznačili výše, prostor pro realizaci je opravdu široký, ale ne vždy je re-enactment vlastně tou nejlepší volbou.

Láká vás historický boj? Chcete si vyzkoušet, jaké to bylo být vojákem či rytířem ve IV. století, jaké se používaly zbraně, zbroj, vybavení a jaký byl způsob boje jednotlivce i ve formaci v bitevní vřavě? Jste tu správně.

Pokud vás ale víc zajímá historické bojové umění jako takové, a nepotřebujete k tomu budovat autentickou zbroj
a kostým? Je právě některý HEMA klub ("Historical Eurepean Martian Arts"), to pravé pro vás.

Hledáte co nejtvrdší kontakt s minimem pravidel a předstírání? Zkuste některý z klubů HMB ("Historical Medieval Battle").

Baví vás divadlo a nechcete se příliš zaobírat autenticitou? Bude pro vás lepší volbou klasická SHŠ.

Jestli vás baví role playing, určitě si ho u nás užijete. Pokud ale potřebujete skutečně propracované LARPy ("Life Action Role Playing") s větším podílem předem daného scénáře, můžeme doporučit některou ze společností, které se tvorbou historických larpů z různých období zabývá. My sami jeden náš autorský LARP veřejnosti nabízíme. Odehrává se ve
IV. století a jmenuje se Testament.

Zajímají vás historická řemesla a historické výrobní postupy? Výborně! Rádi vás mezi sebou přivítáme!

Pokud vám ale jde pouze o výrobní postup a nepotřebujete u toho být autentičtí nebo se vtělovat do historické postavy, jde vám spíše o experimentální archeologii.

Je vaším cílem hlavně výroba a prodej historických předmětů? Můžete být u nás zklamaní, že bohužel nenabízíme tolik veřejných akcí, kde by bylo vhodné vaše výrobky prodávat.

Sečteno a podtrženo: Láká vás hraní si na historii, autenticita, příroda, dobrá parta a "od každého něco"? Pak jste tu naprosto správně a zveme vás k dalšímu čtení :)


Čestný rytíř? Ševcovský mistr? Nezbedná lazebnice? Rváčský podkoní? Marnivá dáma? Potrhlý mnich, co si rád přihne?

Ve druhé části návodu pro začátečníky si povíme něco o tom, jak si vytvořit historickou postavu, jak jí "vdechnout život", na co nezapomenout, co zvážit a proč je to vlastně všechno tak důležité.

Závěr:

Sečteno a podtrženo: Už si myslíte, že víte, co chcete? A stále vás láká hraní si na historii ve verzi "pro náročné"? V dalším díle si povíme něco o tom jaké pořídit základní vybavení a kolik vlastně zhruba celá tahle legrace stojí :)


Kontakty na naše družiny: