Valkoun

valkoun

Majetek

lán polností v Bukové


Vazby
syn nezabudického kováře Hanuše
žena Veronika 

Jízdní střelec Zdeslava z Nezabudic


Hromotluk Valkoun, druhorozený syn nezabudického kováře Hanuše, doprovází svého pána Zdeslava už od prvního tažení do Itálie a bitvy u Casorate. Je velmi zběhlý v cestování a zná kdejakou krčmu, hostinec či hambinec, kam se může družina uchýlit, "pro nepřízeň počasí" na cestách. Je to zkušený bojovník, který se vyznamenal v mnoha šarvátkách i kláních neurozených. Mistrně ovládá střelbu z kuše a především boj s kopím, kde uplatní svou rychlost a sílu. K jeho největším úspěchům patří vítězství v turnaji lehkooděnců na hradě Mayenburg v Tyrolsku. Valkoun doprovázel svého pána v Polsku, Itálii, Dánsku i Francii. Díky svým úspěchům a vojenským zkušenostem získal při několika příležitostech hodnost desátníka a dokonce i padesátníka české zemské hotovosti. 

Byť neurozený, několikrát tak už měl příležitost velet mnoha mužům, u kterých si získal uznání pro svou povahu a zkušenosti. Z kořisti získané při těchto výpravách dokázal ušetřit dost peněz na to, aby si mohl zakoupit lán polností, pořídit čeládku a usadit se se svou ženou a třemi dětmi. Valkoun se také uchází o Nezabudickou rychtu, kterou dosavadní rychtář Jindřich Žito zanedbává a Zdeslava sedícího na Ronově šidí kde může. Rychtářský úřad by především uvítala Valkounova žena, které před příchodem na Zdeslavovo panství nasliboval hory doly. Často od ní také slýchává: "Doma budeš, už ses narajzoval dost!" 

valkoun