Rytíř Heinrich von Tschernhausen

komtur

Komtur Řádu německých rytířů

Narozen v rodině zemanů a rytířů z Tschernhausenu, mající državy pojímající tvrz s hospodářstvím, pole, lesy a dobytek, a několik domů v Černousích, Bulovce, Raspenavě a Zhořelci na Frýdlantsku.

V 9 letech byl Heinrich zaslíben svým otcem Německému řádu, když jeho starší bratr onemocněl horkostí a uzdravil se až po přímluvách k panně Marii.

Po složení velkých slibů, před zraky Hoch und Deutschmeistra Jetřicha z Altenburgu,se stává rytířem Řádu německých rytířů a to na území řádového státu. Zde plní úkoly hospodářské pro trapiera.

V roce 1360 je vyslán z důvodů ekonomicko-politických do Bailei Bohmen und Mahren, komendy v Chomutově, kde se po roce 1365 stává komturem a v roce 1370 komturem zemským.