Poppe von Uechtritz

Poppe
Poppe

Rytíř Řádu německých rytířů  

Narodil se na rodovém hradě Schwerta v Horní Lužici jako třetirozený syn Hynce von Uechtritz, toho času hejtmana Frýdlantu a vazala pánu z Biebersteina.

Jako velmi zbožný křesťan posílá Hynce svého třetirozeného syna ve věku 12 let do Hradce Králové, kde je přijat za řádového bratra pod Komtura Jiřího z Holohlav. Zde probíhá jeho výcvik a následné pasování na rytíře.

Roku 1358 je jako plně vycvičený rytíř poslán do Pruska kde střídavě slouží v Komendách Tčevo, Vengoburg a Rudau. Několikrát je drobně raněn při bojích s Litvíny a Rusíny.

Roku 1370 je kvůli nestabilitě řádu v zemi České převelen společně s malým zbrojným kontingentem na komendu v Chomutově. 

Poppe