Mikuláš z Pěnčína

Mikuláš z pěnčína
Mikuláš z pěnčína

Zbrojný Pána Ješka z Lemberka a ze Sytového 

Narozen roku 1339, roku 1351 poslán otcem na studia do Francie. Univerzita ho však nudí a raději se věnuje pitkám a rvačkám a roku 1353 vstupuje do armády Jana Dobrého, 1356 zraněn v bitvě u Poitiers. hned po ní pasován na rytíře. Roku 1358 účasten potlačování povstání měšťanstva a jacquerie. Po uzavření mírové smlouvy v Bretingy odjíždí roku 1361 zpět do Čech. Po smrti otce, kvůli nedostatku prostředků, vstupuje roku 1368 do služeb pána Ješka z Lemberka jako výběrčí daní jako rychtář v Pěnčíně a vykonavatel jeho vůle. 

Mikuláš z pěnčína