Vyšehrad 1420 - Připomenutí 600. výročí

30.01.2022

V roce 2020 jsme byli osloveni NKP Vyšehrad a přizváni k organizaci a přípravě výroční akce k příležitosti uplynutí šesti set let od Bitvy pod Vyšehradem. Za spolupráce husitských spolků Civitas Pragensis a Ogary Pogoni jsme se dále také účastnili coby katoličtí páni.   

Program 

Za krásného zářijového dne zalitého Sluncem jsme pro návštěvníky připravili bohatý program tak, aby si každý příchozí vybral to své.  Po zahájení akce slavnostním výstřelem ze středověkého děla následovala úvodní řeč ředitele NKP Vyšehrad Ing. arch. Petra Kučery, jednatelky spolku Civitas Pragensis Moniky Černé a předsedy spolku Doba Karlova Mgr. Tomáše Straky. Následovala ukázka středověkého sokolnictví "Vznešené umění lovu" v podání společnosti Falconia při které se děti i dospělí mohli seznámit s různými dravci a sokolníkem na koni. Následující módní přehlídka s průvodním slovem Moniky Černé zakončená křestem knihy objasnila otázku mnohých z publika: "Co se nosilo v době Husitů?". Všichni byli zábavnou formou seznámeni s rozdíly v oblékání urozených i neurozených a na vlastní oči vidět rozdíly mezi starší módou karlovskou a mladší husitskou. Kdo přítomen na přehlídce nebyl, může si o této módě přečíst v autorčině knize Móda a odívání v husitské době. 

Po přehlídce čekal na přihlížející rozhovor s historikem Mgr. Robertem Novotným o životě a době Zikmunda Lucemburského následovaný pěším rytířským turnajem ke cti krále Zikmunda. V průběhu dne přišel na řadu znovu program sokolníka a poté již dlouho očekávaný hlavní program Živých obrazů. Kromě hlavního programu mohli diváci navštívit lukostřeleckou střelnici, různá dobová řemesla a nebo si s vojáky zahrát středověké hazardní hry. 

Ota Braniborský, socha 19. století

Foto: Kristýna Darien Obrdlíková 

Živé obrazy

Na závěr dne jsme v komentovaných "živých obrazech" zrekonstruovali průběh obléhání  Vyšehradu husitskými vojsky, které na svém konci připravilo dne 1. listopadu 1420 krále Zikmunda Lucemburského o domácí spojence z řad panské moravské a uherské šlechty. Za doprovodu připravené hudby vypravěč v podání našeho předsedy Tomáše "Zdeslava" Straky převyprávěl celý příběh skrze hrané medailonky zakončené samotným střetem. Na závěr celé akce jsme uctili padlé v této bitvě před šesti sty lety třemi salvami z děla a minutou ticha. Celý záznam si můžete pustit v přiloženém videu. 

MK