Klára

Klára

poddaná paní Elišky z Rohozce

Narodila  se v Turnově do rodiny vlastnící lazebnu. Jelikož její drahá matka pro svůj věk již není hlavním lákadlem lazebny, musí v ní pracovat převážně ona, společně s několika dalšími mladými svěžími dívkami. Naštěstí se jí práce v tomto prostředí velmi zamlouvá díky značnému množství lidí, kteří přinášejí spoustu novinek a zpráv z města a jeho okolí. Všechny důležité zprávy sdílí s paní Eliškou, navštěvuji totiž velmi často její dvůr. Zbožňuje právě tyto dny, kdy se může obléci do krásných šatů a nemusí nikoho omývat a starat se o něj. Přestože se jí práce v lazebně líbí, doufá, že v ní nestráví celý život. Jejím tajným snem je totiž najít si vlivného, bohatého a pokud možno pohledného muže a provdat se za něj.

Klára