Kateřina a Ondřej

Kateřina

Kateřina

Kateřina se kdysi jako pomocnice v kuchyni účastnila svatebního průvodu paní z Neveklova, a zde také potkala vladyku Zdeslava z Nezabudic. Bláhově si myslela, že na jeho dvorci už zůstane navždy, ale osud chtěl, že nejdříve nalezla přístřeší u pana Beneše z Vartemberka, následně u bratří z Řádu německých rytířů a nakonec zůstala spokojená sloužit panu rytíři Břetislavovi na skromném panství Zásadě. Zde potkala nejdříve spřízněnou duši v podobě přítelkyně Markéty, kterou sem také zavál těžký osud. O dva roky později se na dvorec zatoulal i potulný kovář Ondřej, a už zůstal. Netrvalo dlouho a narodil se jim syn Vojtěch.

Kateřina
Kateřina

Ondřej

Ondřejův otec byl bohatý kupec a sedlák z Březových hor u Příbrami a doufal, že jeho syn grunt zdědí. Ondřeje ale tahle budoucnost pranic nelákala a raději utekl do nedalekého Rožmitálu a vyučil se zde kovodělnému řemeslu. Ve svých toulkách zabloudil až do Podkrkonoší. Ve službách rytíře Břetislava ze Zásady si snaží udělat jméno a živobytí. Zatím se mu povedlo si pořídit se služebnou Kateřinou syna Vojtěcha. 

Kateřina