Jana

Kořenářka

Prostořeká až ústnatá kořenářka z podhradí. Bydlí ve skromném domku přímo na úpatí Liliové hory, na které stojí hrad pánů z Lulče. Když onemocní někdo z panstva, pošle se rychle pro Pavlíka a když je nejhůř tak pro lékaře do Brna... když onemocní kdokoliv jiný ve vsi, utíká se pro Janu. Její upřímné srdce a proříznutá pusa ji nejspíš časem doženou k pranýři, nebo do klády. Zatím však nikdy nepřekročila mez, za kterou by musel pán z Lulče nebo farář začíti konat. Její bylinkové čaje z okolních luk se totiž vaří a pijí jak na hradě, tak na faře u sv. Martina.