Jan Medař

Jan-Medař
Jan-Medař

Halbbruder Řádu německých rytířů

Komenda Chomutov

Jan se narodil jako druhorozený syn Josefa Stejskala na svobodném statku u Chomutova. Otec byl v pozdějším věku familiářem řádu Německých rytířů a tak i Jan Medař od mládí pracoval na církevním.
Roku 1355 vyrazil jako halbbruder řádu Německých rytířů na cestu do Litvy.
V Litvě byl jeho úkolem starat se o zásobování, obchod a styk s místním obyvatelstvem a další drobnosti. Velmi záhy se vyprofiloval jako hlavní Brtník a zakládá včelnice u řádových držav. Je znám u večerních stolů nejen jako hlavní dodavatel svíček, ale i velmi dobré medoviny.
V roce 1370 byl Jan těžce zraněn v bitvě u Rudau, severně od Königsbergu. Z ran se vyléčí u místní bylinkářky a následně odcestuje do Čech. Zde zakládá nové včelnice na panství Elišky z Rohozce a Břetislava ze Zásady. Stále však spolupracuje s řádem.

Jan-Medař