Čestmír

Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.

HTML k upravení a nakopírování do pole nad tímto textovým polem, pak toto textové pole smazat

1)  místo modrého odkazu nakopírovat správný odkaz z flickeru s koncovkou .jpg

2) místo žlutého textu napište popisek, který se zobrazí v případě chyby obrázku

Zkopírujte vše níže:

<style>

.divtest {

margin: 0 auto;

max-width: 54.375rem;

padding: 0.75rem 1.25rem;

}

@media only screen and (max-width: 37.5em) {

.divtest {

padding: 0.75rem 0rem;

}

}

</style>

<div>

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/49997337391_e3ffd1424b_b.jpg" width="100%" alt="Článek - Dobytí Braniborska Karlem IV.">

</div>

strážný na hradě Pražském

Je druhorozený syn pražského mistra řemenáře Hynka. Byl vyučen řemeslu svého otce ale v dílně svého otce nechtěl zůstat, protože se svým bratrem Hynkem, který měl převzít řemeslo po otci, neměl dobrý vztah. Mezi bratry panovala rivalita, protože Čestmír byl šikovný a práce mu šla od ruky a měl obavy, že by otec dílnu a řemeslo předal jemu i když má na to jako prvorozený nárok. Jednoho dne dílnu navštívil vrchní strážný nejvyššího pražského purkrabí, s tím, že potřebuje opravit a vyměnit řemeny na své zbroji, co nejdříve nejlépe hned. Vzhledem k tomu, že otec s bratrem byly nakupovat nový materiál tak tuto zakázku převzal a zhotovil. S odvedenou prací byl strážný Ondřej spokojený a posléze požádal jeho otce, abych navštívil zbrojnici a opravil řemeny na zbrojích. Při své činnosti se spřátelil se strážným Ondřejem a požádal ho, jestli by ho naučil jak zacházet se zbraní a že by chtěl sloužit u pana purkrabího, za to že opravím více zbrojí, než se s otcem domluvily. Po vykonané práci mu strážný Ondřej povolil trénovat se zbraní a poté zváží, jestli mne doporučí panu purkrabímu. Když se po měsíci jeho práce chýlila ke konci a veškeré řemenní na zbrojích bylo hotové, tázal se strážného Ondřeje, zda může vstoupit do služeb pan purkrabího. Strážný Ondřej se za Čestmíra přimluvil, ale dva roky musí sloužit ve zbrojnici a udržovat zbroje, opasky a další řemení v pořádku a po vykonané práci může trénovat v boji aby pak mohl sloužit jako zbrojný u pana purkrabího. Aby Čestmír vstoupil do služeb pana purkrabího musel s tím souhlasit i jeho otec Hynek. Otec Hynek chvíli váhal, jestli Čestmíra pustí do panské služby, ale nakonec povolil, aby předešel bratrské rivalitě, která by řemeslu nedělala dobré jméno.