Bratr Jakub

Jakub.

Kněz Řádu německých rytířů 

Jakub.
Jakub.