Prolog

Krutou zimu na počátku roku 1348 díky Bohu a zajisté i díky moudrému zástavnímu pánovi Oldřichovi mělničtí měšťané přežili v dostatku a v teple. Parné léto s bouřkami a krupobitím však přineslo jen chabou úrodu a s přicházejícím podzimem je ve městě cítit všudypřítomná nejistota.

Když v prvním zářijovém dni sousedé přichází do ungeltu na trh, s vycházejícím sluncem padá na město i jistý zlověstný stín. 

“..mrtev! Starý pán Oldřich je mrtev!”, rozléhaly se po městě chraptivé hlasy strážných, “dej mu Pán klidné spočinutí”.

Nečekaná smrt mělnického pána však neměla být jedinou neblahou zprávou. Válka s Branibory je prý na spadnutí a ve městě se jako její zlá předzvěst zjevil nějaký studovaný mistr z Němec, aby ve jménu krále Karla dal stavět válečné praky.

“Snad aby se konečně vrátil mladý pan Hašek - ten zajisté nedá dopustit žádnou křivdu, stejně jako jeho otec!”, posteskli si lidé v dílnách a na polích. Mladší Oldřichův syn v Mělníku vyrostl a lid si ho přirozeně oblíbil. Měl veliké srdce a každému dopřál sluchu.

To v radní síni, v krámech a v domech kupců zněla jiná písnička - “Bůh nedopusť, aby nás vedl ten mladý lidumil! Je to dobráček, ale prosťáček. Rozumu a rozhodnosti moc nepobral! Starší pan Konrád již zajisté četl naši žádost a kvapně dorazí ujmout se vlády nad městem. Ten už bude vědět, co v těhle časech dělat, vždy si přece uměl poradit.” 

Družné rozhovory utichly za burácení zvonů, které všechny svolávaly na mši… 

 

O co jde

Testament je dramatický výpravný larp zasazený do poloviny 14. století, tedy do vrcholného středověku. Jedná se o larp soustředící se na zdánlivě poklidný život obyvatel středověkého městečka, okořeněný o porci dramatu a podpořený zvládnutelnou mírou historické autenticity.

 

Co od nás dostanete

Postavu zasazenou do dobového příběhu, kostým a rekvizity, unikátní prostor středověké tvrze Malešov na hraní a spaní, jídlo připravené v dobové kuchyni přímo na Malešově a svačiny přes den, možnost základní hygieny včetně sprchy, stylové fotografie z průběhu hry včetně předherních portrétů ve vysoké kvalitě a video.

V případě, že máte rádi pohodlí a větší míru soukromí, je tu pro Vás možnost bydlení přímo v Malešově nedaleko tvrze. Kontakty na ubytování rádi zprostředkujeme.

 

Vizuál a estetika hry

Chceme Vám zprostředkovat co nejautentičtější pocit ze středověku, k čemuž slouží prostředí Tvrze, dobová kuchyně, hudba a hlavně kostýmy. 

Na oplátku ale taky něco chceme od Vás. Pro potřeby naší hry si přivezte dobově vypadající spaní, dobovou obuv (ať již vlastní, nebo zapůjčenou) a dobové jídelní náčiní. Pokud něco z toho nevlastníte, zkuste oslovit vaše kamarády, nebo v tomto dokumentu naleznete článek s tipy, jakou a kde pořídit a případně bude možnost zapůjčit za rozumný obnos, kontakt předáme dopředu

Na naší hře nebudou povolené moderní brýle, poprosíme Vás o nošení kontaktních čoček. V opačném případě prosím zvažte svou účast.

 

Herní styl

Naše hra je veskrze hrou civilní, bez velké dávky dramatu. Můžete očekávat každodenní život a rozhodování obyčejných středověkých lidí. Příběh je napsán na pozadí částečně smyšlených událostí zasazených do historického kontextu. Je ale pouze na hráčích, jak právě ten svůj jeden příběh budou žít.

Postavy jsou do velké míry skriptované. Průběh a konec samotného příběhu je odvislý od rozhodnutí každého jednoho hráče. Můžete využít hru jak extrovertní, introvertní, tak imerzivní.

Většina postav prožívá každodenní život a s tím spojenou hru - sousedské vztahy, románky, starost o chod a fungování obce. Jako další témata se objeví i částečně středověká politika, která však není primárním tématem všech postav. Její důsledky nicméně nějakým způsobem doléhají na všechny.

Skriptované postavy dostanete cca 14 dní před hrou k nastudování, historický a příběhový background probereme v rámci předherních seminářů.

Na webu pro vás podle možností budeme doplňovat studijní materiály.

 

Přihlašování a casting 

Přihlašování bude spuštěno v pondělí 20. 1. 2020 ve 20.00 a bude otevřeno po dobu 3 týdnů tj. do neděle 16.2.2020
 

PŘIHLÁŠKA

Výběr hráčů bude fungovat následujícím způsobem:

K dispozici bude 45 hlavních rolí a 15 vedlejších rolí. Hlavní role je skriptovaná, vedlejší role není skriptovaná, hráč hraje na vlastní pěst.

25 míst bude přiděleno podle času přihlášky.

15 míst bude k dispozici jako prioritní vstupenka s vyšším účastnickým poplatkem. Pokud se tato kapacita nenaplní, rozdělí se zbytek míst podle času přihlášky. Pokud se naplní i tato kapacita, výběr záleží na organizátorech a bude s hráči osobně komunikován. Tito hráči si budou moci vybrat z více postav.

15 míst budou rozdělovat organizátoři na základě neveřejných kritérií výběru, jehož vstupy jsou čas přihlášení, nabídnutý kostým, typecast a několik dalších vstupů. 

Kdo se přihlásí po naplnění celkové kapacity, bude veden jako náhradník a v případě odhlášení jiného hráče bude mít přednostní účast na hře.

 

Go to top