Rudá STOP

Pro ukončení scény používáme asi docela známé larpové Rudá STOP. Rudá STOP ukončuje scénu, ve které nechcete dál pokračovat, protože míra vašeho psychického nebo fyzického nepohodlí, coby hráče, překročila únosnou mez. Nebo při zranění. Po Rudé STOP se vyřeší situace, a hrajeme dál.

 

Instantní ukončení scény

Dále pro odchod z jakékoli scény, která je Vám neůnosně nepříjemná, aniž byste museli hru ukončit pro ostatní hráče, je věta: Potřebuji se vyzpovídat. Můžete odejít a jít si promluvit s organizátorem (zpovědníkem), dát se dohromady a hrát dál. Neváhejte si po jakékoliv pro vás jako hráče nepříjemné situaci promluvit s orgy nebo zpovědníky. 

 

Násilí a intimita 

Pro hraní intimity máme také mechaniku. Používáme pro ni jednu ruku a ukazujeme počet prstů. Pakliže se vaše postava dostane do situace, kdy by mělo mezi dvěma lidmi dojít k intimnostem, ukážete si vzájemně prsty na jedné ruce v závislosti na intenzitě, kterou chcete zažít.

0 - Ruka v pěst - vůbec se mě nedotýkej

1 - Jeden prst - zvládnu letmý dotek, pohlazení po rameni

2 - Dva prsty - lehké objetí, polibek na tvář

3 - Tři prsty - pevné objetí, pohlazení přes oblečení i na intimnějších partiích 

4 - Čtyři prsty - jsem ochoten/a experimentovat, kam až můžeme zajít

Platí vždy nižší číslo! Když se potká ruka v pěst se třemi prsty, nebude se nikdo nikoho dotýkat. 

Sexuální styk konsensuální i nekonsensuální probíhá pouze mluvenou formou, tj, že si aktéři řeknou, co se mezi nimi odehrálo, případě použijí prstovou mechaniku. 

Násilí se odehrává vždy divadelní formou.

 

Boj a zbraně 

Stejně jako ve středověku i na této hře používáme jisté formy boje a odpovídající zbraně. Zbraně nejsou železné, ale umělohmotné a měkčené (typu bofry). Jedná se především o jednoruční meče, až na malé výjimky a zdaleka je nemají všechny postavy. Meč je výsadou výše postavených a stráží, nižší vrstvy (muži) jsou většinou vybaveny nožem, nebo jinou podobnou chladnou zbraní.

Formou boje je šerm a středověký souboj. Ve hře neexistuje žádný striktní soubojový systém, vše se na hře odehrává v divadelní formě. Většinou bude docházet v případě konfliktu k menším či větším až velmi těžkým zraněním. Pamatujte ale, že o smrti postavy rozhoduje vždy jen a pouze sám hráč. Mechanika vám bude názorně ukázána v rámci předherních seminářů.

Od hry nečekejte velké bojové střety, spíš menší potyčky a hospodské rvačky. I když ve hře nejspíš k násilí dojde (ale nemusí, záleží na individuálních rozhodnutích), nečekejte vraždy na každém rohu a plný špitál raněných. Vražda, ale i jen násilné zranění je ve městě bráno jako velice závažný čin a následky na sebe nenechají dlouze čekat.

 

Liturgie, bohoslužby a kaple

Náboženství není nosným tématem této hry. Nicméně život středověkého člověka byl náboženstvím prodchnutý a nebude to jinak ani na naší hře. Liturgie je každodenní součástí života ve městě i na vesnici a odvíjí se od ní každodenní život i důležitá témata. Můžete se těšit na velice zjednodušenou středověkou liturgii, kterou Vás na předherních seminářích naučíme. Některé postavy liturgii mohou i vést a dostanou pro to potřebné podklady.

 

Hudba 

Hru Testament bude doprovázet živá hudba, zejména u společenských událostí a večerního škopku v hospodě. Jste-li kdokoli z vás hudebník a umíte hrát na nástroj, který je bližší středověku, určitě nám napište. Rádi se s Vámi domluvíme, jestli je pro hru vhodný nebo ne.

 

Psychologické zázemí během hry 

Na hře bude k dispozici konzultant kvůli zajištění psychického, fyzického a emočního pohodlí hráčů i všech ostatních účastníků. Herní mechaniky se bezpečně naučíme v rámci předherních seminářů. V případě potřeby umíme poskytnout kontakty pro odbornou pomoc po hře.

Go to top